100 ste lid van het afvalcafe is een feit!

Bert de Gans, financieel directeur at Pokon Naturado B.V., is onze 100 ste lid van het afvalcafe. Het leek ons leuk om enkele vragen te stellen over de achtergrond van zijn deelname aan onze 2e  bijeenkomst Productinnovatie en ons brein “Changing your mindset”

Wat produceren jullie bij Naturado?
Pokon Naturado is producent van potgronden, bodemverbeterende middelen en meststoffen voor de consumentenmarkt. Daarnaast verhandelen we deze productgroepen alsmede graszaad en gewasbeschermingproducten in het Food, DHZ en Tuincentrum kanaal. De eigen productie vindt plaats vanuit Veenendaal, Naarden en Poznan (Polen). We verhandelen zakgoed los op pallets en in display’s en daarnaast flesjes en doosjes, welke in handelseenheden (omdozen) worden uitgeleverd. We combineren volle vrachten met pallets tuinaarde en potgronden vanuit de fabriek met samengestelde pallets met handelsartikelen vanuit het warehouse.
Is het voor producenten interessant om advies te krijgen en samen te werken met de afvalbrache?
Samenwerking met de afvalbranche lijkt ons wenselijk om de krachten te bundelen in gemeenschappelijke thematiek.Elke producent heeft te maken met verpakking op niveau van de consument en op het niveau van de handelseenheid. Deze verpakkingen maken deel uit van de kostprijs van het product. Het streven naar reductie van de kosten in de keten en het toenemende denken vanuit duurzaamheid maken het voor producenten belangrijk om wegen te vinden de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en oplossingen te bedenken waarbij verpakkingen meer verantwoord worden bedacht, worden verwerkt en worden afgevoerd. Daarbij gaat het om efficiënter omgaan met grondstoffen die steeds schaarser worden en het tegelijkertijd reduceren van de kosten die samenhangen met verpakkingen. Naast verpakkingen veroorzaken de processen in ondernemingen afvalstromen. Deze afvalstromen maken geen onderdeel uit van het eindproduct en hebben daarin derhalve geen toegevoegde waarde. Samenwerking met de afvalbranche kan helpen afvalstromen te verminderen en voor het restant kanalen te vinden waarin deze grondstof kunnen zijn voor een ander product. Vanuit de kennis, ervaring en het netwerk kan de afvalbranche bedrijven bij elkaar brengen waar dat zonder betreffende kennis en netwerk niet van de grond komt.
Wat doen jullie aan innovatie?
Bij innovatie denken wij aan verschillende zaken. Allereerst willen wij als marktleider innovatieve gemaksproducten in de markt zetten. De Balcon Box is daar een mooi voorbeeld van. De Balcon Box is een plantenbak van gerecycled karton met duurzame kokosgrond waarmee je op ecologische wijze eigen groenten en kruiden kunt kweken. In dit voorbeeld is sprake van innovatie van het product als ook van de verpakking. Naast producten vinden wij het belangrijk dat ook processen worden geïnnoveerd. Dat wil zeggen dat wij permanent werken aan verbeteringen van de processen om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de processen in de keten (ketenbeheersing) en de wensen van onze afnemers. IT speelt daarin een grote rol. Daarbij willen we routinematige werkzaamheden zoveel als mogelijk terugbrengen en ons arbeidspotentieel gebruiken om het service level bij klanten omhoog te brengen.
Ben je bekend met Cradle tot Cradle?
Cradle to Cradle belichaamt het principe dat niets in de keten verloren mag gaan en dat afval van de een, de grondstof voor de ander is. Ik geloof in dit principe als uitgangspunt voor verduurzaming van de wereldwijde samenleving.  Het is daarbij belangrijk dat er een economische drijfveer ontstaat. Ik bedoel daarmee dat het principe van cradle to cradle alleen werkbaar zal blijken als het economisch voordelig zal zijn om dit principe te volgen. Als alleen principiële motieven dit uitgangspunt moeten ondersteunen, zal het effect kortstondig zijn resp. niet goed van de grond komen. De rendementsdruk op de keten is groot. Dat betekent dat retailers en toeleveranciers zoeken naar mogelijkheden om het rendement vast te houden of te vergroten. Ik hoop dat het cradle to cradle principe kan leiden tot samenwerking en integrale ketenbeheersing waarbij uiteindelijk kosten worden bespaard, marges vergroot en het gebruik van grondstoffen wordt verlaagd. Zo gaan het economisch belang en het milieu hand in hand.
Wat verwacht je van de sessie op 17 mei 2011?
Ik hoop op een interactieve bijeenkomst waarbij we elkaar kunnen spiegelen en wat een opmars kan zijn naar feitelijke samenwerking in de keten om concrete en praktische oplossingen te bedenken. Van de afvalbranche verwacht ik dat zij met hun kennis en ervaring het (mogelijk) korte termijn eigen belang willen overstijgen en zoeken naar oplossingsrichtingen voor de  totale waarde keten. Ik heb de verwachting dat hun hulp bij reductie van afvalstromen hen nieuwe mogelijkheden zal aanreiken om voor de afvalbranche zelf opbrengsten te genereren.
Neem je nog iemand mee? Ik wil graag Gert van Ginkel meenemen, onze supply chain manager. Gert is verantwoordelijk voor de logistieke operatie bij Pokon Naturado en een van zijn krachten is het denken vanuit ketenbeheersing en het altijd zoeken naar optimale samenwerking met toeleveranciers en afnemers.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s