2012: “Inspiratie in het Afvalcafé”

Het Afvalcafé opent haar deuren op 26 Januari 2012 bij Pokon Naturado in Veenendaal .

U bent van harte welkom. Er is een interessant programma samengesteld door de deelnemers van het afvalcafé. In de laatste bijeenkomst in het Inspirience Center in Zaltbommel heeft een aantal deelnemers van het afvalcafe de suggestie gedaan om bij producent Naturado af te spreken.

Waardevolle onderwerpen die zijn samengevat in mindmaps “kennis en Innovatie” hebben ons voor deze afvalcafé geïnspireerd. Grondstoffen, hergebruik van materialen, toekomstige behoeftes, consumentgedrag, bewustwording en preventie,  informatie delen en het bezoeken van bedrijven.

Programma

14.00u Welkom en introductie door Pokon Naturado – Bert de Gans

14.30u Introductie “Augmented Reality” – Eva Hopma – Qurius Innovations

15.00u  “We lenen van de Toekomst”

  • Kennis delen: Hoe krijgen we onze grondstoffen terug? Jan-Henk Welink – Kennisplatform Duurzaam Grondstofbeheer
  • Discussie: “We lenen van de toekomst” – Rob Italiaander – Procisco Process Innovation

16.30u Workshop “Open Innovatie” – Jan Spruijt – Open Innovatie Platform

17.15u Innovatie in de praktijk – Initiatief: “Afval-lab”/ Symbiose – programma tussen bedrijven en universiteiten – Roy van den Wollenberg – Afvalcafé

17.30u Netwerkborrel

Adres Naturado: Dynamostraat 22-24, 3903 LK Veenendaal


“We lenen van de toekomst”

Ertsen en mineralen die we gebruiken bij de productie van goederen zijn onvoorstelbaar lang geleden ontstaan. Er komen echter geen nieuwe ertsen en mineralen bij en daarom is er sprake van verbruik wanneer deze stoffen na benutting niet worden herwonnen. Het gebruik groeit zowel met de gemiddelde levensstandaard alsook met de groei van de wereldbevolking. Hierdoor ontstaat schaarste en gaan de prijzen omhoog.

Uiteindelijke gaan deze grondstoffen gewoon OP!

Grondstof is één van de drie pijlers waarop het leven mogelijk wordt gemaakt.

– Pijler 1 is de mens met zijn creativiteit en arbeid
– Pijler 2 is de energie die nodig is voor het omzetten van stoffen
– Pijler 3 zijn de (grond)stoffen

In de basis hebben we niet meer, maar ook niet minder, dan dat nodig om te kunnen blijven voortbestaan. Zonder grondstoffen is er geen toekomst. Dus mogen we grondstoffen slechts lenen van de toekomst.

Rob Italiaander is als oprichter van Procisco een ondernemer voor de ondernemers. Zijn passie voor innovatie en ontwikkeling was steeds de rode draad in uiteenlopende functies binnen bedrijven en overheid.


Hoe krijgen we onze grondstoffen terug?

Jan Henk Wellink geeft een samenvatting van zijn college d.d. 15 december 2011 TU Delft. Er is veel ondezoek gedaan naar grondstoffen. Deze inzichten geven een goede basis voor de discussie: “We lenen van de Toekomst”.

Algemene wetenschappelijke literatuur op dit gebied:

1. Wat betreft de consumenten wordt ingegaan op: gedragsbeinvloeding en -stimulering, de effectiviteit van haal en brengsystemen en de effectiviteit van communicatie.

2. Bij het terugkrijgen van producten bij bedrijven zijn de onderwerpen die aan bod komen: communicatie, monitoring, audits en trainingen, succesfactoren van preventie en recycling programma’s, reverse logistics en het fenomeen waste minimization clubs .

 Jan Henk Wellink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

Efficiënt, slim en duurzaam omgaan met grondstoffen is het antwoord op de verwachte materiaalschaarste die al in verschillende industrieën aanwezig is. Hiervoor is veel kennis nodig van verschillende onderdelen uit de grondstofketen.

Het kennisplatform wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van materiaalschaarste en het realiseren van duurzaam grondstoffenbeheer. Dit doet het platform door het verzamelen en delen van kennis én door het faciliteren van samenwerking tussen verschillende spelers uit de grondstofketen. Hiervoor werkt het kennisplatform samen met kennispartijen, bedrijven en overheden.


Workshop “Open Innovatie”

Is Open Innovatie een hype of trend? En Co-Creatie? En hoe kunnen we daar als bedrijf dan iets mee? In deze workshop komen kort de verschillende stappen van de “innovatiecyclus 2.0” aan bod en wordt er uitgelegd hoe u als onderneming daar morgen al mee kunt beginnen. Vervolgens gaat u in een interactieve workshop aan de slag met het zoeken naar megatrends die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de afvalbranche.

De stappen van de “innovatiecyclus 2.0” vormen de kern van de sessies die worden aangeboden bij deelname in het  “Afval-lab”, dat in het voorjaar van 2012 van start gaat. De workshop over trends is een voorbeeld van hoe de avonden eruit gaan zien.

 Jan Spruijt is mede-eigenaar van Openinnovatie.nl en docent Open Innovatie op Avans Hogeschool.


“Augmented Reality”

Toegevoegde realiteit (TR) (eng: Augmented reality) is een vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden.

In plaats van informatie af te beelden op klassieke en geïsoleerde beeldschermen, worden de data geprojecteerd in het gezichtsveld van de gebruiker, meestal door middel van een head-mounted display of head-up display.

Het maakt het verschil tussen de reële wereld en de virtuele wereld steeds kleiner en zorgt tevens voor eenvoudigere en gebruikersvriendelijkere interfaces, ook voor complexere toepassingen. Bron: Wikipedia.

Eva Hopma – Qurius Solutions – geeft een introductie van deze techniek en demonstreert een toepassing hiervan.