Neat and petite or big is beautiful?

Harrie Nouwens is onze vaste adviseur voor personeels- en organisatie vraagstukken. Harrie geeft als “Kennisdeler” zijn visie op het actuele onderwerp “Het schaaldilemma”.

Grote concerns en gefuseerde ziekenhuizen kraken. Het MKB wordt geroemd als banenmotor en het economische succes van Duitsland wordt toegeschreven aan de menselijke maat van het familiebedrijf. De ideale schaal bestaat natuurlijk niet, ook niet in de afvalbranche. Toch is het goed om na te denken over wat schaal voor je doet of kan doen.

Als je dichtbij het proces van afvalinzameling of verwerking staat denk je er vaak anders over, maar van een afstandje bekeken gaat het om relatief eenvoudige processen voor een bekende, weinig veranderende, klantengroep. Reden om te streven naar ‘operational excelence’ en minder naar ‘customer intimacy’. Kortom efficiëntie-focus, bijvoorbeeld door schaalvergroting. Met name bij verwerking is investering in (zeer) dure installaties alleen rendabel wanneer er ook voldoende tonnen doorheen gaan. Wanneer je als inzamelaar vijf voertuigen inzet zul je bijvoorbeeld door een reservevoertuig moet borgen dat de inzameling door kan gaan bij uitval van materieel. Wanneer je met 10 voertuigen rijdt hoeven dat niet direct 2 reserves te zijn. Inkoop wordt goedkoper en de overheadkosten worden doorgaans ook lager. Het voeren van een salarisadministratie voor 150 medewerkers kost bijvoorbeeld nauwelijks meer tijd (FTE) dan een administratie voor 50 medewerkers . Het uitzoeken welke arbodienst het beste aanbod doet, kost bij 150 medewerkers even veel tijd als bij 500 medewerkers. Zo zijn ongetwijfeld nog veel meer en wellicht ook betere voorbeelden te geven.

Tegelijk valt er veel te zeggen voor een meer beperkte organisatie-omvang. Zonder organisatorische tussenlagen en een kleiner kader is eenvoudigweg minder overleg nodig. Dat scheelt uren, maar belangrijker nog, het zorgt voor een grotere wendbaarheid. Beslissingen kunnen immers sneller worden genomen. Kleinere bedrijven hebben de neiging om dichter bij hun klanten te staan doordat ze minder met zichzelf en meer met klant bezig (kunnen) zijn. Ze zullen minder snel in oneigenlijke afrekendiscussies terecht komen. Van een klant/opdrachtgever die dichtbij staat weet je precies wat die wil en in welke mate. Dat maakt het bieden van antwoorden een stuk makkelijker.

Daar staat weer tegenover dat bedrijven met een wat grotere schaal zich meer specialisten kunnen veroorloven evenals bijvoorbeeld een serieus budget voor communicatie naar burgers. Gedragsbeïnvloeding wordt steeds belangrijker en opdrachtgevers verwachten ook dat daar op een professionele mannier werk van wordt gemaakt. De verdergaande complexiteit van de samenleving en regelgeving vraagt bovendien om inzet van specialisten. Slim omgaan met afschrijvingen, rente en fiscale zaken vereist meer dan een gemiddelde boekhoudkundige kennis. Meer specifiek voor onze branche is arbo- en milieuzorg. Expliciete aandacht voor veilig, gezond en milieubewust werken vraagt steeds vaker om inzet van specialisten.

Je kunt stellen dat het in deze tijd voor echt kleine bedrijven erg lastig wordt maar dat grote bedrijven zeker ook de voordelen van kleinere bedrijven voor ogen moeten houden. Het bewaken van de balans is misschien wel de essentie van organisatieontwikkeling. Een specialisme op zich.

Over de auteur

Harrie Nouwens is onze vaste adviseur voor P&O en meer. Wil je reageren op dit onderwerp, dan nodigen we je uit in ons Afvalcafé linked-in groep.


Delen is vermenigvuldigen

Waarom zou “jij” nu jezelf in de “Stoplights” zetten? Wat is bijvoorbeeld de “kracht” van internet? Hoe kun je een ander laten weten dat je expert bent op een bepaald onderwerp of vakgebied. Simpel: “laat zien” waarmee je bezig bent. Het is echt kinderspel om mensen op deze manier te leren kennen en/of je innovaties met elkaar te delen.

Stel jezelf de vraag: “Welke waarde kan jij toevoegen om innovaties tot stand te laten komen?” en “Wat doe jij eraan om je werk beter te kunnen doen?”

Hiervoor heb je wel een netwerk nodig. Het voordeel van kennisdeling via internet is dat je snel een groot bereik hebt. Je komt juist op plaatsen, waar je fysiek nooit kan komen. Door jouw boodschap krachtig te promoten in een bepaalde doelgroep levert dit een ongekend mooi resultaat op.

Waarom delen = Vermenigvuldigen? Stijn Zeeman is één van de oprichters van de OpenCoffee in Breda. Stijn legt enthousiast uit in onderstaande filmpje hoe kennisdeling met “Social media” werkt.

Stijn Zeeman van The Next Trainer geeft uitleg over kennisdeling met Social Media

Wil jij net als Felienne Hermans ook je kennis en/of innovaties delen op deze site: schrijf je nu in één van onze rubrieken: kennis deler of innovatie vermenigvuldiger in .


Extra “Inspiratie en Energie” in het Afvalcafé!

Het Afvalcafé groeit snel. Wij vinden het erg leuk om te zien dat veel mensen, net als ons, geïnteresseerd zijn in kennis en innovatie in de afvalbranche. Hiermee hebben we de juiste snaar geraakt! Hoe kunnen we nu doorpakken? Wij willen graag onze inspiratie en energie met u in de praktijk delen. Lees meer over “Het Afvalcafé”.

Deze groei vraagt om een professionelere aanpak. Om dit te faciliteren hebben we het Afvalcafé team uitgebreid met 5 nieuwe actieve leden. Daarnaast hebben we een aantal rubrieken toegevoegd om inspiraties te delen. We zijn nu in staat om het Afvalcafé nog beter te exploiteren.

Nieuwe leden
Borging van innovatie en kennis in de praktijk kan het beste worden uitgevoerd door mensen die juist uit de praktijk komen. Daarom hebben we een aantal leden gevraagd om actief betrokken te zijn en zich meer in te zetten in het Afvalcafé.

Met trots introduceer ik onze nieuwe leden: Rob Italiaander, Ellen Hermens, Harrie Nouwens, Willem van het Geloof en Erik Langhorst. Allen zijn zeer betrokken in de afvalbranche. Elke teamlid zal vanuit zijn expertise zijn/haar inbreng geven in onze bijeenkomsten. Daarnaast zullen ze op deze site artikelen over innovatie en kennis publiceren. Lees meer over “Onze teamleden”

Nieuwe rubrieken
We willen “JOU” uitdagen om ook mee te doen in het Afvalcafé. Bent u een kennisdeler of een innovatie vermenigvuldiger? Wilt u met ons naar een hoger niveau? Betekent voor u ook delen = vermenigvuldigen?

Onze eerste “Innovatie vermenigvuldiger” is Felienne Hermans over “de gevaren van spreadsheets” Felienne neemt u graag mee in haar kijk op het gebruik van excelsheets. Hierin worden veel fouten gemaakt! Lees mee hoe je dit toch eenvoudig onder controle kunt krijgen.

Doe ook mee en schrijf je in. Kennis deler | Innovatie vermenigvuldiger | Afvalcafé on tour

Innovatie & creativiteit.
Innovatie is voor veel bedrijven van levensbelang om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.

Creativiteit van medewerkers staat aan de basis van deze innovatie. Hoe creëer je een innovatieve cultuur waarin individuele creativiteit de ruimte krijgt en zelfs kan groeien? En hoe vertaal je persoonlijke ontwikkeling van mensen naar een team en de organisatie als geheel zodat het bijdraagt aan de continuïteit van het bedrijf, de vernieuwing van talent en de motivatie van alle medewerkers?

Het Afvalcafé gaat onderwerpen door een andere bril bekijken. “Out of the box” in Workshops. Van het verleden leren en anticiperen op de toekomst. Creativiteit stimuleren door te kijken op verschillende manieren. Als we langer stilstaan en/of dieper op onderwerpen ingaan kunnen we elkaar beter verstaan en worden we door nieuwe inzichten geinspireerd. In onze linked-in groep of op onze bijeenkomsten kunnen we dan ook stap verder gaan.

Meer achtgrondinformatie staat in de rubrieken Trendradar | Innovaties uit het verleden | Kunst in het Afvalcafé.


De gevaren van spreadsheets

Met trots kondig ik onze eerste “Innovatie vermenigvuldiger” aan: “Felienne Hermans over Spreadsheets”

Ieder jaar gaat er, alleen al in Europa, geschat 7 miljard euro verloren door fouten in spreadsheets. Dat is geen wonder, als je weet dat in 88% van alle spreadsheets een fout zit, en dan een gemiddelde financiele professional 2 dagen in de week met spreadsheets bezig is.

Die spreadsheets beginnen vaak simpel, maar groeien dan langzaam uit tot ingewikkelde ‘frankensheets’ waar geen touw aan vast te knopen is. Ze gaan soms een belangrijke rol spelen in bedrijfsprocessen en na verloop van tijd kun je eigenlijk niet meer zonder een bepaald sheet voor consoliatie, forecasting of planning.

Hoe hou je deze sheets nu beheersbaar en kun je de goede sheets van de te complexe onderscheiden? De TU Delft ontwikkelde een methode om automatisch de kwaliteit van een excelmodel door te rekenen, door te kijken naar de structuur van de formules, tabbladen en data. Een analyse geeft snel inzicht in hoe gezond een spreadsheet is.

De methode meet dus hoe gezond een sheet is, en gebruikt daarvoor een aantal richtlijnen die aangeven hoe je een spreadsheet goed op kan zetten. Denk hierbij aan het apart houden van vaste getallen, het gebruik van simpele formules en het duidelijk en handig structureren van data in tabbladen. Onderzoekt heeft aangetoond dat het gebruik van deze richtlijnen zorgt voor 70% minder kans op fouten en 50% tijdswinst.

Over de auteur
Felienne Hermans ontwikkelde aan aan de TU Delft een methode om de beheersbaarheid van een spreadsheet automatisch door te meten. Aan de hand van wetenschappelijke richtlijnen kan worden voorspeld hoe makkelijk een sheet door anderen te begrijpen en aan te passen is. Met behulp van dit model kun u uw spreadsheet zo opstellen dat hij makkelijk te lezen is, en minder gevoelig is voor fouten.

Patrick Petersen interviewt Felienne Hermans over spreadsheets en Archimedes