Gekleurde “Plofkip” was een groot succes!

Kunst in het Afvalcafé.

Graag willen wij aan kunstenaars een podium geven om vanuit het perspectief van hergebruik en duurzaamheid kunst te exposeren. In ons Inspirience Center , ontvangen wij dagelijks vele bezoekers: Inspireren is mensenwerk.

Het Qurius Inspirience Center is een bruisende ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven, waar wij onze pijlers Duurzaamheid, Innovatie en Het Nieuwe Werken in de praktijk visualiseren en demonstreren. Naast prikkelende lezingen en workshops biedt het Inspirience Center een ideale werkruimte om met elkaar kennis te delen en om zaken te doen.

Beeldend kunstenaar Nanda Alebeek staat naast haar kunstwerk aan de A2. Ze heeft een zeer succesvolle expositie gehouden dit jaar t/m 12 juni. Wil jij net als Nanda ook jouw collectie onder de aandacht brengen?

Expositie in het Afvalcafé

De officiële opening van de expositie vindt plaats op 11 december a.s. tijdens het eerstvolgende Afvalcafé.

Vanaf 30 November heeft u gelegenheid om uw werk te plaatsen in ons Inspirience Center. De expositie is van 11 december 2012 tot en met 15 maart 2013.

Inschrijving is mogelijk tot en met 15 november 2012.

Eind november exposeren voor 3 maanden, verlening optioneel

Aanmelden kan op de volgende wijze:

– Een email sturen aan Elly Dorland met een website of foto bijgevoegd van uw kunstwerk(en) naar Inspiratie@Qurius.com of E.dorland@qurius.com.
– Via onze website http://www.Afvalcafé.nl (Inschrijven)

Iedere dinsdag – donderdag – vrijdag – is Elly aanwezig om U het Inspirience Center te tonen en U hierover uitgebreid te informeren.


Afvalcafé verwelkomt haar 500ste lid!

Wij verwelkomen Elly Dorland als 500ste lid van het Afvalcafé.

Elly is verantwoordelijk voor het “Inspirience Center” (IC) in Zaltbommel. Het Afvalcafé heeft Elly een aantal vragen gesteld over de huiskamer van Qurius waar het eerstvolgende Afvalcafé gehouden wordt.

Waarom ben je lid geworden van het Afvalcafé? Graag wil ik jullie persoonlijk voor de 11e December uitnodigen in Zaltbommel. Nu kan ik ook een gezicht achter het Inspirience Center laten zien en onze faciliteiten en gastvrijheid onder de aandacht brengen.

Wat spreekt jou aan in het Afvalcafé? Ik ben geïnspireerd geraakt door het gedachte goed van de “Circulaire Economie”. Vanaf nu is mijn reis dus begonnen. We gaan uitzoeken hoe we in de toekomst dit thema in het IC kunnen concretiseren. We denken bijvoorbeeld aan een soort “rouleersysteem” met betrekking tot de inrichting. Door met een aantal partijen steeds de inrichting aan te passen kunnen we onze bezoekers blijven “Inspireren” en “Verrassen”.

Waarom zou iedereen kennis moeten maken met het IC aan de A2? In een huiskamersfeer kunnen vrienden van het Inspirience Center elkaar ontmoeten, netwerk vergroten en gebruik maken van onze faciliteiten, zoals o.a. “De Cube”, “De Stage” en “Het Nieuwe Werken”. Daarnaast kunt u uitgebreid gebruik maken van de The Colour Kitchen at Work en is er gratis Wifi.

Mensen zijn altijd blij verrast bij de eerste indruk, onze gastvrijheid, heel inspirerend. Het is heerlijk om hier een dagje te werken in een ontspannen sfeer.

Hoe omschrijf je met een paar woorden de sfeer van het IC? “Kleurenrijk”, “Gemoedelijk” en “Gezellig”.

Is iedereen altijd welkom? Ja, iedereen is welkom! Je kunt “vriend” worden van het Inspirience Center. Je krijgt dan een pasje en dan ben je tijdens kantooruren welkom met je relaties. Er melden zich momenteel veel nieuwe vrienden van het IC aan. Bijvoorbeeld bij de Open Coffee en andere evenementen. Leuke voorbeelden uit de praktijk: Bob de Ronde partners vergaderd hier iedere week en geeft zijn trainingen nu centraal bij ons in het land. Er komen per dag meer dan 50 mensen op bezoek in een inspirerende omgeving.

Inspirience Center: op een leuke ongedwongen manier elkaar ontmoeten met alle faciliteiten op een A locatie in het land.

Kun jij iets vertellen over de laatste ontwikkelingen?

The Colour Kitchen
The Colour Kitchen is nieuw: hiervoor hebben we een bewuste keus gemaakt waar ik trots op ben. Dit is een sociaal maatschappelijke organisatie waarin mensen nieuwe kansen krijgen voor de toekomst. Hoe en wie? Er werken mensen met een beperking die onder professionele begeleiding een diploma kunnen halen. Wat mij verder erg aanspreekt is dat The Colour Kitchen gebruik maakt van dagverse en regionale producten.

Exposities
Wij hebben al een aantal succesvolle exposities gehouden o.a. van Bas van Meegen, Henk Dillerop en Nanda Alebeek. We willen dit graag ook in het Afvalcafé gaan organiseren.

Passie
Vrienden van het Inspirience Center delen maandelijks hun passies. Bijvoorbeeld: “Doelen bereiken”, Passie voor de piano en ervaringen van een wereldreis. In een informele sfeer kunnen onze vrienden gebruik maken van de faciliteiten en kun je je familie en vrienden uitnodigen.

Het Afvalcafé
Meld je hier aan voor het Afvalcafé op 11 december 2012 van 15.00 t/m 18.30u in Zaltbommel.


Herman Wijffels over de circulaire economie

Wat is een circulaire economie: Herman Wijfels legt het concept uit:

Duurzaamheid wordt het kernbegrip in de maatschappij en daarmee ondergaan traditionele rolpatronen in de economie een verandering: intensievere contacten tussen handelspartners en minder speculatie. Volgens Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en sociale verandering Universiteit van Utrecht, is het concept van de circulaire economie gericht op het effectiever omspringen met natuurlijke hulpbronnen om tot een duurzame samenleving te komen.

bron: “Herman Wijffels over de circulaire economie”, Me Judice, 1 december 2011.

Vooraankondiging Afvalcafé: “reserveer alvast 11 December 2012 in uw agenda”

Het Afvalcafé opent haar deuren op 11 December 2012 en nodigd u uit voor een inspirerende middag!

150 jaar geleden kregen we geld voor onze afval. Als we er geen geld voor kregen, dan werd het in ieder geval gratis opgehaald om de veiligheid te garanderen. We zijn in deze maatschappij van een staat met noodzaak voor hygiëne naar een snelle consumptiemaatschappij gegaan.

Thema: Wanneer levert afval nou daadwerkelijk geld op. Kun je buiten de wetgeving om een economische rendabel concept te maken. Heeft duurzaamheid een economische kans in Nederland.

Het Afvalcafé bekijkt deze stelling vanuit een praktisch oogpunt. Je hebt een economisch model nodig om een doorbraak in de praktijk te bewerkstelligen. Waarom gaat de ontwikkeling van recycling zo langzaam. “Kunnen we met elkaar door innovatie een doorbraak realiseren?”.

Het Afvalcafé wil het samenwerken tussen de deelnemers bevorderen. Wordt het afval geld waard of wordt het afval juist minder geld waard. Dilemma: investeren op een korte cycli van producten of duurt het nog 30 jaar voordat we volledig controle hebben over hergebruik en recycling, door o.a. reverse engineering en het recyclen van oude onderdelen. IJzerhandelaren hebben al heel lang een verdienmodel, maar hoe is het met de andere stromen? Er zijn al diverse systemen geïntroduceerd, verwijderingsbijdrage, statiegeld, maar is dit wel economisch?

Als je kijkt naar innovatie: zit dit nou juist aan de kosten- of aan de opbrengstenkant. Kunnen duurzame relaties worden opgebouwd of is recycling zo dynamisch dat dit niet mogelijk is? Of liggen de productverantwoordelijkheid niet op de juiste plaats?

Hoe duurzaam is een “Ecologische cyclus” (Economische cyclus versus de ecologische cyclus) Is de Ecologische cyclus economisch levensvatbaar? Ecologische cyclus = van afval naar grondstof.

Willem van ’t Geloof van “Geschiedenis in bedrijf” zal u meenemen naar de innovaties uit het verleden, de mogelijkheden in het heden en de ontwikkelingen en trends voor de toekomst. Er zullen inspirerende voorbeelden worden gepresenteerd door bedrijven uit de praktijk. We houden een innovatieve workshop, waarin we kennis en vaardigheden combineren. We sluiten de middag af met een netwerkborrel.

Het Afvalcafé team en onze kennis delers en innovatie vermenigvuldigers zijn aanwezig. Het Afvalcafé geeft u energie om samen stappen vooruit te zetten! Schrijf je alvast hier in.

U bent van harte welkom van 15.00u t/m 18.30u in het Inspirience Center van Qurius.


Grondstoffen: speculeer op een strategie!

Innovatie vermenigvuldiger Rob Mathlener is expert op gebied van grondstofschaarste en heeft in zijn Resource-Lab een “algoritme” ontwikkeld, waarmee grondstof risico’s voor uw organisatie inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

De grondstof reserves zijn eindig en dat de vraag naar grondstoffen zal groeien, daar zijn we het wel over eens. We hebben één aarde daar moeten we het mee doen.

Uit recent onderzoek bij FTSE 500 bedrijven blijkt echter dat de producenten zich veel meer zorgen maken over de geopolitieke schaarste dan over fysieke schaarste. Het lijkt of de traditionele stellingen zijn ingenomen; de mining industrie voorziet geen enkel probleem, de ngo’s geven aan dat de effecten van winning onaanvaardbaar worden en dat de voorraden opraken, de producenten ondervinden nauwelijks leveringsproblemen en leggen prioriteit bij het overleven in de huidige crisis. De stijgende grondstofprijzen zijn nu verleden tijd, piekten in 2008 door toenemende vraag en door geopolitieke onzekerheid. Momenteel is het aanbod groter dan de vraag en de prijzen zijn gekelderd. Deze economische regel werkt dus nog! De vraag gaat zeker weer stijgen door groei wereldbevolking (9 miljard in 2050) en opkomst middenklasse in zuidelijk halfrond. Nieuwe schaarste kondigt zich aan?

We onderscheiden 4 schaarste dimensies (fysiek, economisch, geopolitiek en natuurrampen). De eventuele fysieke en economische schaarste leiden vooral tot angstgedrag met stockpiling en verticale integratie en speculatie tot gevolg.

De werkelijke risico’s zitten in de geopolitiek (China en Japan strijden om een mineraalrijk eiland; VS eist openheid over conflict minerals, Argentinië nationaliseert olieonderneming) en de natuurrampen (tsunami, overstromingen) die levering onmogelijk maken. Is dit een Black Swan of kan je gericht anticiperen

Resource-Lab

Door Resource-Lab is een algoritme ontwikkeld om deze grondstof risico’s inzichtelijk te maken. Op basis van een beoordeling van 8 risicoparameters kan een uitspraak gedaan worden over de stabiliteit van de grondstofpositie van een product. Voor 70 kritische elementen is de stabiliteit van levering reeds beoordeeld. De informatie komt uit internationaal betrouwbare bronnen.

De optelsom van de relevante kritische elementen geeft een maat voor de stabiliteit van levering van de grondstoffen van het product. Indien dit afgezet wordt tegen de maatregelen die een bedrijf genomen heeft (preparedness) ontstaat een beeld van het risicoprofiel. Een benchmark maakt de relatieve posities van producenten inzichtelijk. Een producent kan beoordelen of de risico positie van een product aanvaardbaar is of dat mitigerende maatregelen genomen dienen te worden (grondstofstrategie). De asset-managers van vermogensbeheerders hebben belangstelling getoond omdat deze grondstofposities de performance van een bedrijf beïnvloedt en daarmee relevant is bij financiële transacties. Nieuwe werk voor ESG-rating agencies!

Grondstofposities kan je op meerdere wijze veiligstellen: inkoop van grondstoffen uit politiek en milieu-stabiele gebieden, diversificatie inkoop, verminderen van afhankelijkheid door innovatie, substitutie, recycling en closing the loop. Voorkom dat je slachtoffer wordt van speculatie en anticipeer!

Over de auteur

Rob Mathlener is expert op gebied van grondstofschaarste, ondersteunt bedrijven bij grondstofvraagstukken, heeft meerdere presentaties gegeven over dit onderwerp en is eigenaar van Resource Lab onderdeel van ADVIBE BV. Contact: info@advibe.nl