Afvalcafé verwelkomt haar 500ste lid!

Wij verwelkomen Elly Dorland als 500ste lid van het Afvalcafé.

Elly is verantwoordelijk voor het “Inspirience Center” (IC) in Zaltbommel. Het Afvalcafé heeft Elly een aantal vragen gesteld over de huiskamer van Qurius waar het eerstvolgende Afvalcafé gehouden wordt.

Waarom ben je lid geworden van het Afvalcafé? Graag wil ik jullie persoonlijk voor de 11e December uitnodigen in Zaltbommel. Nu kan ik ook een gezicht achter het Inspirience Center laten zien en onze faciliteiten en gastvrijheid onder de aandacht brengen.

Wat spreekt jou aan in het Afvalcafé? Ik ben geïnspireerd geraakt door het gedachte goed van de “Circulaire Economie”. Vanaf nu is mijn reis dus begonnen. We gaan uitzoeken hoe we in de toekomst dit thema in het IC kunnen concretiseren. We denken bijvoorbeeld aan een soort “rouleersysteem” met betrekking tot de inrichting. Door met een aantal partijen steeds de inrichting aan te passen kunnen we onze bezoekers blijven “Inspireren” en “Verrassen”.

Waarom zou iedereen kennis moeten maken met het IC aan de A2? In een huiskamersfeer kunnen vrienden van het Inspirience Center elkaar ontmoeten, netwerk vergroten en gebruik maken van onze faciliteiten, zoals o.a. “De Cube”, “De Stage” en “Het Nieuwe Werken”. Daarnaast kunt u uitgebreid gebruik maken van de The Colour Kitchen at Work en is er gratis Wifi.

Mensen zijn altijd blij verrast bij de eerste indruk, onze gastvrijheid, heel inspirerend. Het is heerlijk om hier een dagje te werken in een ontspannen sfeer.

Hoe omschrijf je met een paar woorden de sfeer van het IC? “Kleurenrijk”, “Gemoedelijk” en “Gezellig”.

Is iedereen altijd welkom? Ja, iedereen is welkom! Je kunt “vriend” worden van het Inspirience Center. Je krijgt dan een pasje en dan ben je tijdens kantooruren welkom met je relaties. Er melden zich momenteel veel nieuwe vrienden van het IC aan. Bijvoorbeeld bij de Open Coffee en andere evenementen. Leuke voorbeelden uit de praktijk: Bob de Ronde partners vergaderd hier iedere week en geeft zijn trainingen nu centraal bij ons in het land. Er komen per dag meer dan 50 mensen op bezoek in een inspirerende omgeving.

Inspirience Center: op een leuke ongedwongen manier elkaar ontmoeten met alle faciliteiten op een A locatie in het land.

Kun jij iets vertellen over de laatste ontwikkelingen?

The Colour Kitchen
The Colour Kitchen is nieuw: hiervoor hebben we een bewuste keus gemaakt waar ik trots op ben. Dit is een sociaal maatschappelijke organisatie waarin mensen nieuwe kansen krijgen voor de toekomst. Hoe en wie? Er werken mensen met een beperking die onder professionele begeleiding een diploma kunnen halen. Wat mij verder erg aanspreekt is dat The Colour Kitchen gebruik maakt van dagverse en regionale producten.

Exposities
Wij hebben al een aantal succesvolle exposities gehouden o.a. van Bas van Meegen, Henk Dillerop en Nanda Alebeek. We willen dit graag ook in het Afvalcafé gaan organiseren.

Passie
Vrienden van het Inspirience Center delen maandelijks hun passies. Bijvoorbeeld: “Doelen bereiken”, Passie voor de piano en ervaringen van een wereldreis. In een informele sfeer kunnen onze vrienden gebruik maken van de faciliteiten en kun je je familie en vrienden uitnodigen.

Het Afvalcafé
Meld je hier aan voor het Afvalcafé op 11 december 2012 van 15.00 t/m 18.30u in Zaltbommel.


Herman Wijffels over de circulaire economie

Wat is een circulaire economie: Herman Wijfels legt het concept uit:

Duurzaamheid wordt het kernbegrip in de maatschappij en daarmee ondergaan traditionele rolpatronen in de economie een verandering: intensievere contacten tussen handelspartners en minder speculatie. Volgens Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en sociale verandering Universiteit van Utrecht, is het concept van de circulaire economie gericht op het effectiever omspringen met natuurlijke hulpbronnen om tot een duurzame samenleving te komen.

bron: “Herman Wijffels over de circulaire economie”, Me Judice, 1 december 2011.

Vooraankondiging Afvalcafé: “reserveer alvast 11 December 2012 in uw agenda”

Het Afvalcafé opent haar deuren op 11 December 2012 en nodigd u uit voor een inspirerende middag!

150 jaar geleden kregen we geld voor onze afval. Als we er geen geld voor kregen, dan werd het in ieder geval gratis opgehaald om de veiligheid te garanderen. We zijn in deze maatschappij van een staat met noodzaak voor hygiëne naar een snelle consumptiemaatschappij gegaan.

Thema: Wanneer levert afval nou daadwerkelijk geld op. Kun je buiten de wetgeving om een economische rendabel concept te maken. Heeft duurzaamheid een economische kans in Nederland.

Het Afvalcafé bekijkt deze stelling vanuit een praktisch oogpunt. Je hebt een economisch model nodig om een doorbraak in de praktijk te bewerkstelligen. Waarom gaat de ontwikkeling van recycling zo langzaam. “Kunnen we met elkaar door innovatie een doorbraak realiseren?”.

Het Afvalcafé wil het samenwerken tussen de deelnemers bevorderen. Wordt het afval geld waard of wordt het afval juist minder geld waard. Dilemma: investeren op een korte cycli van producten of duurt het nog 30 jaar voordat we volledig controle hebben over hergebruik en recycling, door o.a. reverse engineering en het recyclen van oude onderdelen. IJzerhandelaren hebben al heel lang een verdienmodel, maar hoe is het met de andere stromen? Er zijn al diverse systemen geïntroduceerd, verwijderingsbijdrage, statiegeld, maar is dit wel economisch?

Als je kijkt naar innovatie: zit dit nou juist aan de kosten- of aan de opbrengstenkant. Kunnen duurzame relaties worden opgebouwd of is recycling zo dynamisch dat dit niet mogelijk is? Of liggen de productverantwoordelijkheid niet op de juiste plaats?

Hoe duurzaam is een “Ecologische cyclus” (Economische cyclus versus de ecologische cyclus) Is de Ecologische cyclus economisch levensvatbaar? Ecologische cyclus = van afval naar grondstof.

Willem van ’t Geloof van “Geschiedenis in bedrijf” zal u meenemen naar de innovaties uit het verleden, de mogelijkheden in het heden en de ontwikkelingen en trends voor de toekomst. Er zullen inspirerende voorbeelden worden gepresenteerd door bedrijven uit de praktijk. We houden een innovatieve workshop, waarin we kennis en vaardigheden combineren. We sluiten de middag af met een netwerkborrel.

Het Afvalcafé team en onze kennis delers en innovatie vermenigvuldigers zijn aanwezig. Het Afvalcafé geeft u energie om samen stappen vooruit te zetten! Schrijf je alvast hier in.

U bent van harte welkom van 15.00u t/m 18.30u in het Inspirience Center van Qurius.


Grondstoffen: speculeer op een strategie!

Innovatie vermenigvuldiger Rob Mathlener is expert op gebied van grondstofschaarste en heeft in zijn Resource-Lab een “algoritme” ontwikkeld, waarmee grondstof risico’s voor uw organisatie inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

De grondstof reserves zijn eindig en dat de vraag naar grondstoffen zal groeien, daar zijn we het wel over eens. We hebben één aarde daar moeten we het mee doen.

Uit recent onderzoek bij FTSE 500 bedrijven blijkt echter dat de producenten zich veel meer zorgen maken over de geopolitieke schaarste dan over fysieke schaarste. Het lijkt of de traditionele stellingen zijn ingenomen; de mining industrie voorziet geen enkel probleem, de ngo’s geven aan dat de effecten van winning onaanvaardbaar worden en dat de voorraden opraken, de producenten ondervinden nauwelijks leveringsproblemen en leggen prioriteit bij het overleven in de huidige crisis. De stijgende grondstofprijzen zijn nu verleden tijd, piekten in 2008 door toenemende vraag en door geopolitieke onzekerheid. Momenteel is het aanbod groter dan de vraag en de prijzen zijn gekelderd. Deze economische regel werkt dus nog! De vraag gaat zeker weer stijgen door groei wereldbevolking (9 miljard in 2050) en opkomst middenklasse in zuidelijk halfrond. Nieuwe schaarste kondigt zich aan?

We onderscheiden 4 schaarste dimensies (fysiek, economisch, geopolitiek en natuurrampen). De eventuele fysieke en economische schaarste leiden vooral tot angstgedrag met stockpiling en verticale integratie en speculatie tot gevolg.

De werkelijke risico’s zitten in de geopolitiek (China en Japan strijden om een mineraalrijk eiland; VS eist openheid over conflict minerals, Argentinië nationaliseert olieonderneming) en de natuurrampen (tsunami, overstromingen) die levering onmogelijk maken. Is dit een Black Swan of kan je gericht anticiperen

Resource-Lab

Door Resource-Lab is een algoritme ontwikkeld om deze grondstof risico’s inzichtelijk te maken. Op basis van een beoordeling van 8 risicoparameters kan een uitspraak gedaan worden over de stabiliteit van de grondstofpositie van een product. Voor 70 kritische elementen is de stabiliteit van levering reeds beoordeeld. De informatie komt uit internationaal betrouwbare bronnen.

De optelsom van de relevante kritische elementen geeft een maat voor de stabiliteit van levering van de grondstoffen van het product. Indien dit afgezet wordt tegen de maatregelen die een bedrijf genomen heeft (preparedness) ontstaat een beeld van het risicoprofiel. Een benchmark maakt de relatieve posities van producenten inzichtelijk. Een producent kan beoordelen of de risico positie van een product aanvaardbaar is of dat mitigerende maatregelen genomen dienen te worden (grondstofstrategie). De asset-managers van vermogensbeheerders hebben belangstelling getoond omdat deze grondstofposities de performance van een bedrijf beïnvloedt en daarmee relevant is bij financiële transacties. Nieuwe werk voor ESG-rating agencies!

Grondstofposities kan je op meerdere wijze veiligstellen: inkoop van grondstoffen uit politiek en milieu-stabiele gebieden, diversificatie inkoop, verminderen van afhankelijkheid door innovatie, substitutie, recycling en closing the loop. Voorkom dat je slachtoffer wordt van speculatie en anticipeer!

Over de auteur

Rob Mathlener is expert op gebied van grondstofschaarste, ondersteunt bedrijven bij grondstofvraagstukken, heeft meerdere presentaties gegeven over dit onderwerp en is eigenaar van Resource Lab onderdeel van ADVIBE BV. Contact: info@advibe.nl


Neat and petite or big is beautiful?

Harrie Nouwens is onze vaste adviseur voor personeels- en organisatie vraagstukken. Harrie geeft als “Kennisdeler” zijn visie op het actuele onderwerp “Het schaaldilemma”.

Grote concerns en gefuseerde ziekenhuizen kraken. Het MKB wordt geroemd als banenmotor en het economische succes van Duitsland wordt toegeschreven aan de menselijke maat van het familiebedrijf. De ideale schaal bestaat natuurlijk niet, ook niet in de afvalbranche. Toch is het goed om na te denken over wat schaal voor je doet of kan doen.

Als je dichtbij het proces van afvalinzameling of verwerking staat denk je er vaak anders over, maar van een afstandje bekeken gaat het om relatief eenvoudige processen voor een bekende, weinig veranderende, klantengroep. Reden om te streven naar ‘operational excelence’ en minder naar ‘customer intimacy’. Kortom efficiëntie-focus, bijvoorbeeld door schaalvergroting. Met name bij verwerking is investering in (zeer) dure installaties alleen rendabel wanneer er ook voldoende tonnen doorheen gaan. Wanneer je als inzamelaar vijf voertuigen inzet zul je bijvoorbeeld door een reservevoertuig moet borgen dat de inzameling door kan gaan bij uitval van materieel. Wanneer je met 10 voertuigen rijdt hoeven dat niet direct 2 reserves te zijn. Inkoop wordt goedkoper en de overheadkosten worden doorgaans ook lager. Het voeren van een salarisadministratie voor 150 medewerkers kost bijvoorbeeld nauwelijks meer tijd (FTE) dan een administratie voor 50 medewerkers . Het uitzoeken welke arbodienst het beste aanbod doet, kost bij 150 medewerkers even veel tijd als bij 500 medewerkers. Zo zijn ongetwijfeld nog veel meer en wellicht ook betere voorbeelden te geven.

Tegelijk valt er veel te zeggen voor een meer beperkte organisatie-omvang. Zonder organisatorische tussenlagen en een kleiner kader is eenvoudigweg minder overleg nodig. Dat scheelt uren, maar belangrijker nog, het zorgt voor een grotere wendbaarheid. Beslissingen kunnen immers sneller worden genomen. Kleinere bedrijven hebben de neiging om dichter bij hun klanten te staan doordat ze minder met zichzelf en meer met klant bezig (kunnen) zijn. Ze zullen minder snel in oneigenlijke afrekendiscussies terecht komen. Van een klant/opdrachtgever die dichtbij staat weet je precies wat die wil en in welke mate. Dat maakt het bieden van antwoorden een stuk makkelijker.

Daar staat weer tegenover dat bedrijven met een wat grotere schaal zich meer specialisten kunnen veroorloven evenals bijvoorbeeld een serieus budget voor communicatie naar burgers. Gedragsbeïnvloeding wordt steeds belangrijker en opdrachtgevers verwachten ook dat daar op een professionele mannier werk van wordt gemaakt. De verdergaande complexiteit van de samenleving en regelgeving vraagt bovendien om inzet van specialisten. Slim omgaan met afschrijvingen, rente en fiscale zaken vereist meer dan een gemiddelde boekhoudkundige kennis. Meer specifiek voor onze branche is arbo- en milieuzorg. Expliciete aandacht voor veilig, gezond en milieubewust werken vraagt steeds vaker om inzet van specialisten.

Je kunt stellen dat het in deze tijd voor echt kleine bedrijven erg lastig wordt maar dat grote bedrijven zeker ook de voordelen van kleinere bedrijven voor ogen moeten houden. Het bewaken van de balans is misschien wel de essentie van organisatieontwikkeling. Een specialisme op zich.

Over de auteur

Harrie Nouwens is onze vaste adviseur voor P&O en meer. Wil je reageren op dit onderwerp, dan nodigen we je uit in ons Afvalcafé linked-in groep.


Delen is vermenigvuldigen

Waarom zou “jij” nu jezelf in de “Stoplights” zetten? Wat is bijvoorbeeld de “kracht” van internet? Hoe kun je een ander laten weten dat je expert bent op een bepaald onderwerp of vakgebied. Simpel: “laat zien” waarmee je bezig bent. Het is echt kinderspel om mensen op deze manier te leren kennen en/of je innovaties met elkaar te delen.

Stel jezelf de vraag: “Welke waarde kan jij toevoegen om innovaties tot stand te laten komen?” en “Wat doe jij eraan om je werk beter te kunnen doen?”

Hiervoor heb je wel een netwerk nodig. Het voordeel van kennisdeling via internet is dat je snel een groot bereik hebt. Je komt juist op plaatsen, waar je fysiek nooit kan komen. Door jouw boodschap krachtig te promoten in een bepaalde doelgroep levert dit een ongekend mooi resultaat op.

Waarom delen = Vermenigvuldigen? Stijn Zeeman is één van de oprichters van de OpenCoffee in Breda. Stijn legt enthousiast uit in onderstaande filmpje hoe kennisdeling met “Social media” werkt.

Stijn Zeeman van The Next Trainer geeft uitleg over kennisdeling met Social Media

Wil jij net als Felienne Hermans ook je kennis en/of innovaties delen op deze site: schrijf je nu in één van onze rubrieken: kennis deler of innovatie vermenigvuldiger in .


Extra “Inspiratie en Energie” in het Afvalcafé!

Het Afvalcafé groeit snel. Wij vinden het erg leuk om te zien dat veel mensen, net als ons, geïnteresseerd zijn in kennis en innovatie in de afvalbranche. Hiermee hebben we de juiste snaar geraakt! Hoe kunnen we nu doorpakken? Wij willen graag onze inspiratie en energie met u in de praktijk delen. Lees meer over “Het Afvalcafé”.

Deze groei vraagt om een professionelere aanpak. Om dit te faciliteren hebben we het Afvalcafé team uitgebreid met 5 nieuwe actieve leden. Daarnaast hebben we een aantal rubrieken toegevoegd om inspiraties te delen. We zijn nu in staat om het Afvalcafé nog beter te exploiteren.

Nieuwe leden
Borging van innovatie en kennis in de praktijk kan het beste worden uitgevoerd door mensen die juist uit de praktijk komen. Daarom hebben we een aantal leden gevraagd om actief betrokken te zijn en zich meer in te zetten in het Afvalcafé.

Met trots introduceer ik onze nieuwe leden: Rob Italiaander, Ellen Hermens, Harrie Nouwens, Willem van het Geloof en Erik Langhorst. Allen zijn zeer betrokken in de afvalbranche. Elke teamlid zal vanuit zijn expertise zijn/haar inbreng geven in onze bijeenkomsten. Daarnaast zullen ze op deze site artikelen over innovatie en kennis publiceren. Lees meer over “Onze teamleden”

Nieuwe rubrieken
We willen “JOU” uitdagen om ook mee te doen in het Afvalcafé. Bent u een kennisdeler of een innovatie vermenigvuldiger? Wilt u met ons naar een hoger niveau? Betekent voor u ook delen = vermenigvuldigen?

Onze eerste “Innovatie vermenigvuldiger” is Felienne Hermans over “de gevaren van spreadsheets” Felienne neemt u graag mee in haar kijk op het gebruik van excelsheets. Hierin worden veel fouten gemaakt! Lees mee hoe je dit toch eenvoudig onder controle kunt krijgen.

Doe ook mee en schrijf je in. Kennis deler | Innovatie vermenigvuldiger | Afvalcafé on tour

Innovatie & creativiteit.
Innovatie is voor veel bedrijven van levensbelang om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.

Creativiteit van medewerkers staat aan de basis van deze innovatie. Hoe creëer je een innovatieve cultuur waarin individuele creativiteit de ruimte krijgt en zelfs kan groeien? En hoe vertaal je persoonlijke ontwikkeling van mensen naar een team en de organisatie als geheel zodat het bijdraagt aan de continuïteit van het bedrijf, de vernieuwing van talent en de motivatie van alle medewerkers?

Het Afvalcafé gaat onderwerpen door een andere bril bekijken. “Out of the box” in Workshops. Van het verleden leren en anticiperen op de toekomst. Creativiteit stimuleren door te kijken op verschillende manieren. Als we langer stilstaan en/of dieper op onderwerpen ingaan kunnen we elkaar beter verstaan en worden we door nieuwe inzichten geinspireerd. In onze linked-in groep of op onze bijeenkomsten kunnen we dan ook stap verder gaan.

Meer achtgrondinformatie staat in de rubrieken Trendradar | Innovaties uit het verleden | Kunst in het Afvalcafé.


De gevaren van spreadsheets

Met trots kondig ik onze eerste “Innovatie vermenigvuldiger” aan: “Felienne Hermans over Spreadsheets”

Ieder jaar gaat er, alleen al in Europa, geschat 7 miljard euro verloren door fouten in spreadsheets. Dat is geen wonder, als je weet dat in 88% van alle spreadsheets een fout zit, en dan een gemiddelde financiele professional 2 dagen in de week met spreadsheets bezig is.

Die spreadsheets beginnen vaak simpel, maar groeien dan langzaam uit tot ingewikkelde ‘frankensheets’ waar geen touw aan vast te knopen is. Ze gaan soms een belangrijke rol spelen in bedrijfsprocessen en na verloop van tijd kun je eigenlijk niet meer zonder een bepaald sheet voor consoliatie, forecasting of planning.

Hoe hou je deze sheets nu beheersbaar en kun je de goede sheets van de te complexe onderscheiden? De TU Delft ontwikkelde een methode om automatisch de kwaliteit van een excelmodel door te rekenen, door te kijken naar de structuur van de formules, tabbladen en data. Een analyse geeft snel inzicht in hoe gezond een spreadsheet is.

De methode meet dus hoe gezond een sheet is, en gebruikt daarvoor een aantal richtlijnen die aangeven hoe je een spreadsheet goed op kan zetten. Denk hierbij aan het apart houden van vaste getallen, het gebruik van simpele formules en het duidelijk en handig structureren van data in tabbladen. Onderzoekt heeft aangetoond dat het gebruik van deze richtlijnen zorgt voor 70% minder kans op fouten en 50% tijdswinst.

Over de auteur
Felienne Hermans ontwikkelde aan aan de TU Delft een methode om de beheersbaarheid van een spreadsheet automatisch door te meten. Aan de hand van wetenschappelijke richtlijnen kan worden voorspeld hoe makkelijk een sheet door anderen te begrijpen en aan te passen is. Met behulp van dit model kun u uw spreadsheet zo opstellen dat hij makkelijk te lezen is, en minder gevoelig is voor fouten.

Patrick Petersen interviewt Felienne Hermans over spreadsheets en Archimedes

Impressie van het Afvalcafé bij Naturado


2012: “Inspiratie in het Afvalcafé”

Het Afvalcafé opent haar deuren op 26 Januari 2012 bij Pokon Naturado in Veenendaal .

U bent van harte welkom. Er is een interessant programma samengesteld door de deelnemers van het afvalcafé. In de laatste bijeenkomst in het Inspirience Center in Zaltbommel heeft een aantal deelnemers van het afvalcafe de suggestie gedaan om bij producent Naturado af te spreken.

Waardevolle onderwerpen die zijn samengevat in mindmaps “kennis en Innovatie” hebben ons voor deze afvalcafé geïnspireerd. Grondstoffen, hergebruik van materialen, toekomstige behoeftes, consumentgedrag, bewustwording en preventie,  informatie delen en het bezoeken van bedrijven.

Programma

14.00u Welkom en introductie door Pokon Naturado – Bert de Gans

14.30u Introductie “Augmented Reality” – Eva Hopma – Qurius Innovations

15.00u  “We lenen van de Toekomst”

  • Kennis delen: Hoe krijgen we onze grondstoffen terug? Jan-Henk Welink – Kennisplatform Duurzaam Grondstofbeheer
  • Discussie: “We lenen van de toekomst” – Rob Italiaander – Procisco Process Innovation

16.30u Workshop “Open Innovatie” – Jan Spruijt – Open Innovatie Platform

17.15u Innovatie in de praktijk – Initiatief: “Afval-lab”/ Symbiose – programma tussen bedrijven en universiteiten – Roy van den Wollenberg – Afvalcafé

17.30u Netwerkborrel

Adres Naturado: Dynamostraat 22-24, 3903 LK Veenendaal