Omgekeerd inzamelen; what’s in it for me??

Dagobert duckAfgelopen maand heb ik samen met een engineersbureau een groot aantal gemeenten en/of inzamelaars via een nieuwsbrief het dilemma van het omgekeerd inzamelen voorgelegd. Dit vanuit de optiek dat de gecombineerde kennis van mijzelf en het bureau van  grote toegevoegde waarde kon zijn voor gemeenten of inzamelaars in de overgang naar deze nieuwe manier van inzamelen. Voor het aantal reacties had ik geen handen nodig, dat waren er namelijk geen……

Het uitblijven van reacties of vragen heeft me wel even bezig gehouden. In deze tijd, waar gezocht wordt naar oplossingen voor de 65% hergebruik van het huishoudelijk afval die gemeenten in 2015 gerealiseerd moeten hebben, was er blijkbaar niemand die op de een of andere manier interesse of vragen had over onze aanpak voor omgekeerd inzamelen. Interessant; waren we te vroeg en is deze ontwikkeling nog een brug te ver? of waren we te laat en was ons voorstel meer een soort mosterd na de maaltijd? Of speelt er toch wat anders?

Misschien had ik toch het extra stuk informatie moeten verschaffen dat wij in onze aanpak hebben zitten, namelijk wat de overgang naar omgekeerd inzamelen een gemeente op gaat leveren. Want dat is de vraag die gesteld wordt: What’s in it for me?!

Als een gemeente haar inzamellogistiek volledig op zijn kop zet, moet er wel voordeel te behalen zijn, toch? Zeker omdat het overgaan naar omgekeerd inzamelen samen gaat met een investering in ondergrondse containers [of zou dat ook anders kunnen?]

Daarom heb ik een business case gemaakt die laat zien welke voordelen een gemeente of inzamelaar kan realiseren met het overgaan op omgekeerd inzamelen.

Om alvast een tip van de sluier op te lichten:

Een gemiddelde gemeente met stedelijkheidsklasse 2 in Nederland produceert ongeveer 242 kilo restafval per inwoner per jaar. Sorteeranalyses* laten zien dat 84% hiervan herbruikbare grondstoffen zijn. Theoretisch zouden deze ruim 200 kilo herbruikbare grondstoffen dus niet naar de afvalverbranding moeten gaan, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Nu ben ik er eentje die een glas altijd halfvol ziet, maar zelfs ik weet dat hier praktijk en theorie niet ėėn op ėén op elkaar aansluiten. Echter……het is zeer goed mogelijk om met de inzet van omgekeerd inzamelen zeker 60 – 75% van die 84%, dus van die 200 kilo, als herbruikbare grondstoffen in te zamelen.

Terug naar de oorspronkelijke vraag: What’s in it for me?? Nou, zo’n 120 kilo [of meer] per inwoner per jaar minder restafval tegen het geldende verbrandingstarief afvoeren. En dan laat ik de extra opbrengsten van de gescheiden ingezamelde stromen nog even buiten beschouwing.

Over de auteur

Ellen Hermens is onze vaste adviseur voor bedrijfskundige afval onderwerpen. Ben je geïnteresseerd, vraag dan voor meer informatie naar Ellen Hermens van Spazzatura.  www.spazzatura.nl

*sorteeranalysegegevens beschikbaar gesteld door Eureco BV


Waarom is huis aan huis reclame nog niet “Digital Proof”?

Het is toch enorme energie verspilling om reclamefolders in grote aantallen te maken, te verspreiden en te recyclen? Er zullen veel belangen met reclamefolders gemoeid zijn en niet in de laatste plaats door de commercie zelf. Dat was mijn eerste ingeving toen ik het artikel “PvdD wil af van ongewenste reclamefolders en huis-aan-huisbladen” in de Volkskrant las.

De argumenten van Staatssecretaris Mansveld over “Handhaving van de regels” en “Zich afvragen of er veel mensen zijn die in deze economische tijden de folders met aanbiedingen wel willen missen” lijkt niet echt op een duurzame bijdrage. Hoe prikkel je de consument en krijg je deze nu de winkel in? Zou dit nou niet anders kunnen? Dit lijkt me een gezonde vraag in deze tijd. Momenteel zijn er veel innovaties die zullen effecten en gevolgen hebben voor de “Reclamewereld” en “Afvalbranche”. Dit is slechts een kwestie van tijd?

Welke innovaties zien we om ons heen. Er zijn in praktijk genoeg mogelijkheden om reclame via een Pad of Pc in huis te krijgen. Zoals bv. reclamefolders.nl of Ikea app. met Augmented Reality. (Toegevoegde realiteit). Als koploper in de detailhandel zou bv. Gamma veel beter kunnen investeren in innovatieve ontwikkelingen dan maar reclamefolders blijven uitgeven. Dit werkt preventief en hiermee kunnen ze juist het goede voorbeeld geven, net zoals het mooie initiatief “Klus bewust” van vorig jaar door aan te moedigen om te recyclen.

De ontwikkelingen van digitaal papier (e-paper), de opvolger van LCD- en plasmaschermen en organische elektroluminescente schermen, staan niet stil. Er wordt in Japan veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in kleur te kunnen presenteren op digitaal papier. Paul op den Brouw van IA netwerk geeft aan dat vervanging van papier en kranten belangrijke milieubesparing gaat opleveren in de toekomst. Slimme materialen voor elektronisch papier in kleur.

 “The future home”  van  Microsoft

Daarnaast zie je ook steeds meer toegankelijkheid via de televisie met Smart Apps. Dit zijn de eerste praktijkvoorbeelden van domotica. (Huisautomatisering) Een ontwikkeling die al in volle gang is. De officiële definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bron Wikipedia. Bovenstaande video geeft een impressie hoe dit er over 5 a 10 jaar uit zou kunnen zien.

Discussieer mee over dit onderwerp in ons Afvalcafé linked-in groep. Roy van den Wollenberg


Grondstoffen: speculeer op een strategie!

Innovatie vermenigvuldiger Rob Mathlener is expert op gebied van grondstofschaarste en heeft in zijn Resource-Lab een “algoritme” ontwikkeld, waarmee grondstof risico’s voor uw organisatie inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

De grondstof reserves zijn eindig en dat de vraag naar grondstoffen zal groeien, daar zijn we het wel over eens. We hebben één aarde daar moeten we het mee doen.

Uit recent onderzoek bij FTSE 500 bedrijven blijkt echter dat de producenten zich veel meer zorgen maken over de geopolitieke schaarste dan over fysieke schaarste. Het lijkt of de traditionele stellingen zijn ingenomen; de mining industrie voorziet geen enkel probleem, de ngo’s geven aan dat de effecten van winning onaanvaardbaar worden en dat de voorraden opraken, de producenten ondervinden nauwelijks leveringsproblemen en leggen prioriteit bij het overleven in de huidige crisis. De stijgende grondstofprijzen zijn nu verleden tijd, piekten in 2008 door toenemende vraag en door geopolitieke onzekerheid. Momenteel is het aanbod groter dan de vraag en de prijzen zijn gekelderd. Deze economische regel werkt dus nog! De vraag gaat zeker weer stijgen door groei wereldbevolking (9 miljard in 2050) en opkomst middenklasse in zuidelijk halfrond. Nieuwe schaarste kondigt zich aan?

We onderscheiden 4 schaarste dimensies (fysiek, economisch, geopolitiek en natuurrampen). De eventuele fysieke en economische schaarste leiden vooral tot angstgedrag met stockpiling en verticale integratie en speculatie tot gevolg.

De werkelijke risico’s zitten in de geopolitiek (China en Japan strijden om een mineraalrijk eiland; VS eist openheid over conflict minerals, Argentinië nationaliseert olieonderneming) en de natuurrampen (tsunami, overstromingen) die levering onmogelijk maken. Is dit een Black Swan of kan je gericht anticiperen

Resource-Lab

Door Resource-Lab is een algoritme ontwikkeld om deze grondstof risico’s inzichtelijk te maken. Op basis van een beoordeling van 8 risicoparameters kan een uitspraak gedaan worden over de stabiliteit van de grondstofpositie van een product. Voor 70 kritische elementen is de stabiliteit van levering reeds beoordeeld. De informatie komt uit internationaal betrouwbare bronnen.

De optelsom van de relevante kritische elementen geeft een maat voor de stabiliteit van levering van de grondstoffen van het product. Indien dit afgezet wordt tegen de maatregelen die een bedrijf genomen heeft (preparedness) ontstaat een beeld van het risicoprofiel. Een benchmark maakt de relatieve posities van producenten inzichtelijk. Een producent kan beoordelen of de risico positie van een product aanvaardbaar is of dat mitigerende maatregelen genomen dienen te worden (grondstofstrategie). De asset-managers van vermogensbeheerders hebben belangstelling getoond omdat deze grondstofposities de performance van een bedrijf beïnvloedt en daarmee relevant is bij financiële transacties. Nieuwe werk voor ESG-rating agencies!

Grondstofposities kan je op meerdere wijze veiligstellen: inkoop van grondstoffen uit politiek en milieu-stabiele gebieden, diversificatie inkoop, verminderen van afhankelijkheid door innovatie, substitutie, recycling en closing the loop. Voorkom dat je slachtoffer wordt van speculatie en anticipeer!

Over de auteur

Rob Mathlener is expert op gebied van grondstofschaarste, ondersteunt bedrijven bij grondstofvraagstukken, heeft meerdere presentaties gegeven over dit onderwerp en is eigenaar van Resource Lab onderdeel van ADVIBE BV. Contact: info@advibe.nl


De gevaren van spreadsheets

Met trots kondig ik onze eerste “Innovatie vermenigvuldiger” aan: “Felienne Hermans over Spreadsheets”

Ieder jaar gaat er, alleen al in Europa, geschat 7 miljard euro verloren door fouten in spreadsheets. Dat is geen wonder, als je weet dat in 88% van alle spreadsheets een fout zit, en dan een gemiddelde financiele professional 2 dagen in de week met spreadsheets bezig is.

Die spreadsheets beginnen vaak simpel, maar groeien dan langzaam uit tot ingewikkelde ‘frankensheets’ waar geen touw aan vast te knopen is. Ze gaan soms een belangrijke rol spelen in bedrijfsprocessen en na verloop van tijd kun je eigenlijk niet meer zonder een bepaald sheet voor consoliatie, forecasting of planning.

Hoe hou je deze sheets nu beheersbaar en kun je de goede sheets van de te complexe onderscheiden? De TU Delft ontwikkelde een methode om automatisch de kwaliteit van een excelmodel door te rekenen, door te kijken naar de structuur van de formules, tabbladen en data. Een analyse geeft snel inzicht in hoe gezond een spreadsheet is.

De methode meet dus hoe gezond een sheet is, en gebruikt daarvoor een aantal richtlijnen die aangeven hoe je een spreadsheet goed op kan zetten. Denk hierbij aan het apart houden van vaste getallen, het gebruik van simpele formules en het duidelijk en handig structureren van data in tabbladen. Onderzoekt heeft aangetoond dat het gebruik van deze richtlijnen zorgt voor 70% minder kans op fouten en 50% tijdswinst.

Over de auteur
Felienne Hermans ontwikkelde aan aan de TU Delft een methode om de beheersbaarheid van een spreadsheet automatisch door te meten. Aan de hand van wetenschappelijke richtlijnen kan worden voorspeld hoe makkelijk een sheet door anderen te begrijpen en aan te passen is. Met behulp van dit model kun u uw spreadsheet zo opstellen dat hij makkelijk te lezen is, en minder gevoelig is voor fouten.

Patrick Petersen interviewt Felienne Hermans over spreadsheets en Archimedes

“Augmented Reality”

Toegevoegde realiteit (TR) (eng: Augmented reality) is een vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden.

In plaats van informatie af te beelden op klassieke en geïsoleerde beeldschermen, worden de data geprojecteerd in het gezichtsveld van de gebruiker, meestal door middel van een head-mounted display of head-up display.

Het maakt het verschil tussen de reële wereld en de virtuele wereld steeds kleiner en zorgt tevens voor eenvoudigere en gebruikersvriendelijkere interfaces, ook voor complexere toepassingen. Bron: Wikipedia.

Eva Hopma – Qurius Solutions – geeft een introductie van deze techniek en demonstreert een toepassing hiervan.


Ipad MindMapp

Innovation App voor Afvalcafe, genaamd “Mindmapp”

Doel: “Ideeën delen over kennis en innovatie”

Gedachten/gevoel delen, interesse wekken, ideeën en reacties delen en doorverwijzen van vragen m.b.t. innovaties.

Voorbeelden: Proces: een woord (met emotie) wordt ingevoerd en een adviseur kan reageren…

Stel uw vraag aan onze adviseur…. (Draagvlak creëren)

  • Een rubberen colafles
  • Olie uit plastics
  • Kan iemand mij adviseren met de ontwikkeling van…
  • Wat zijn de laatste innovaties…(lees meer, trends, of breng in contact)
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen mbt wetgeving in Zaltbommel voor afvalscheiding?

MindMap Afvalcafé

De resultaten uit de eerste bijeenkomst zijn met een Mindmap techniek gedurende de discussie vastgelgd.