Vooraankondiging Afvalcafé: “reserveer alvast 11 December 2012 in uw agenda”

Het Afvalcafé opent haar deuren op 11 December 2012 en nodigd u uit voor een inspirerende middag!

150 jaar geleden kregen we geld voor onze afval. Als we er geen geld voor kregen, dan werd het in ieder geval gratis opgehaald om de veiligheid te garanderen. We zijn in deze maatschappij van een staat met noodzaak voor hygiëne naar een snelle consumptiemaatschappij gegaan.

Thema: Wanneer levert afval nou daadwerkelijk geld op. Kun je buiten de wetgeving om een economische rendabel concept te maken. Heeft duurzaamheid een economische kans in Nederland.

Het Afvalcafé bekijkt deze stelling vanuit een praktisch oogpunt. Je hebt een economisch model nodig om een doorbraak in de praktijk te bewerkstelligen. Waarom gaat de ontwikkeling van recycling zo langzaam. “Kunnen we met elkaar door innovatie een doorbraak realiseren?”.

Het Afvalcafé wil het samenwerken tussen de deelnemers bevorderen. Wordt het afval geld waard of wordt het afval juist minder geld waard. Dilemma: investeren op een korte cycli van producten of duurt het nog 30 jaar voordat we volledig controle hebben over hergebruik en recycling, door o.a. reverse engineering en het recyclen van oude onderdelen. IJzerhandelaren hebben al heel lang een verdienmodel, maar hoe is het met de andere stromen? Er zijn al diverse systemen geïntroduceerd, verwijderingsbijdrage, statiegeld, maar is dit wel economisch?

Als je kijkt naar innovatie: zit dit nou juist aan de kosten- of aan de opbrengstenkant. Kunnen duurzame relaties worden opgebouwd of is recycling zo dynamisch dat dit niet mogelijk is? Of liggen de productverantwoordelijkheid niet op de juiste plaats?

Hoe duurzaam is een “Ecologische cyclus” (Economische cyclus versus de ecologische cyclus) Is de Ecologische cyclus economisch levensvatbaar? Ecologische cyclus = van afval naar grondstof.

Willem van ’t Geloof van “Geschiedenis in bedrijf” zal u meenemen naar de innovaties uit het verleden, de mogelijkheden in het heden en de ontwikkelingen en trends voor de toekomst. Er zullen inspirerende voorbeelden worden gepresenteerd door bedrijven uit de praktijk. We houden een innovatieve workshop, waarin we kennis en vaardigheden combineren. We sluiten de middag af met een netwerkborrel.

Het Afvalcafé team en onze kennis delers en innovatie vermenigvuldigers zijn aanwezig. Het Afvalcafé geeft u energie om samen stappen vooruit te zetten! Schrijf je alvast hier in.

U bent van harte welkom van 15.00u t/m 18.30u in het Inspirience Center van Qurius.


Impressie van het Afvalcafé bij Naturado


2012: “Inspiratie in het Afvalcafé”

Het Afvalcafé opent haar deuren op 26 Januari 2012 bij Pokon Naturado in Veenendaal .

U bent van harte welkom. Er is een interessant programma samengesteld door de deelnemers van het afvalcafé. In de laatste bijeenkomst in het Inspirience Center in Zaltbommel heeft een aantal deelnemers van het afvalcafe de suggestie gedaan om bij producent Naturado af te spreken.

Waardevolle onderwerpen die zijn samengevat in mindmaps “kennis en Innovatie” hebben ons voor deze afvalcafé geïnspireerd. Grondstoffen, hergebruik van materialen, toekomstige behoeftes, consumentgedrag, bewustwording en preventie,  informatie delen en het bezoeken van bedrijven.

Programma

14.00u Welkom en introductie door Pokon Naturado – Bert de Gans

14.30u Introductie “Augmented Reality” – Eva Hopma – Qurius Innovations

15.00u  “We lenen van de Toekomst”

  • Kennis delen: Hoe krijgen we onze grondstoffen terug? Jan-Henk Welink – Kennisplatform Duurzaam Grondstofbeheer
  • Discussie: “We lenen van de toekomst” – Rob Italiaander – Procisco Process Innovation

16.30u Workshop “Open Innovatie” – Jan Spruijt – Open Innovatie Platform

17.15u Innovatie in de praktijk – Initiatief: “Afval-lab”/ Symbiose – programma tussen bedrijven en universiteiten – Roy van den Wollenberg – Afvalcafé

17.30u Netwerkborrel

Adres Naturado: Dynamostraat 22-24, 3903 LK Veenendaal


“Changing your mindset”

Productinnovatie en ons brein: Changing your Mindset
Het concept ‘cradle to cradle’ draait om duurzaamheid, innovatie en een lange termijn perspectief. Minder slecht is niet voldoende. Middels een nieuwe manier van werken moeten we zoeken naar producten en diensten die juist goed zijn en een positieve bijdrage leveren aan de productlevens-cyclus, waarin volledig hergebruik centraal staat. Hiervoor is het noodzakelijk dat producenten, afvalverwerkers en adviseurs de handen (en hun kennis) ineen slaan om zo samen tot nieuwe, creatieve en baanbrekende ontwerpen te komen.
Dit is echter niet eenvoudig. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze hersenen, hormonen en genen een belangrijke rol spelen als het gaat om onze creativiteit en het ontwikkelen van een verandering van mindset. Soms werken ze juist mee, maar soms zijn er ook valkuilen die ervoor zorgen dat ons ‘brein’ zich angstvallig vastklampt aan het bestaande. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de biologische basis van gedrag. In een tijd waar steeds meer technieken beschikbaar komen om bijvoorbeeld hersenactiviteit in kaart te brengen, en waar zelfs gesproken wordt over het ontbreken van een vrije wil, is het tijd om feit en fictie van elkaar te scheiden. Wat overblijft zijn buitengewoon inspirerende inzichten in uzelf, en de personen om u heen. Natuurlijk zijn er ook voldoende praktische tips en aanbevelingen om het optimale uit ons eigen lichaam te halen.
Om het ‘cradle to cradle’ concept tot een succes te brengen is de gezamenlijke inzet van producenten, afvalverwerkers en adviseurs alleen niet voldoende. Ook de klant zal bereid moeten zijn met een ‘open mind’ nieuwe productoplossingen te accepteren en te omarmen. Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten over de werking van ons brein, worden de handvatten besproken die Neuro-marketing ons biedt om de juiste boodschap naar de consument over te brengen. Het gaat hier niet om het manipuleren van de percepties van de klant, maar om het stimuleren en ontwikkelen van een lange termijn relatie, waarin zowel klant als producent actief zijn in een wederkerige vertrouwensrelatie.
Over de spreker:
Wouter van den Berg behaalde in 2008 cum laude zijn MSc in Economics & Business aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, met als specialisatie marketing. Aansluitend werd hij aangesteld als promovendus op het gebied van de neuro-economie met Professor Willem Verbeke als promotor en verbond zich als onderzoeker en (gast)docent aan het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM). Zijn bottom-up benadering van het doen van onderzoek motiveerde hem om naast zijn werkzaamheden als promovendus zich verder te verdiepen in de fundamentele neurowetenschappen, wat in 2010 leidde tot het behalen een MSc in Neuroscience (wederom cum laude) aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Inspiratie – start afvalcafé

Op 11 November 2010 is het Afvalcafé van start gegaan met een select gezelschap van milieuspecialisten. Leen Zevenbergen heeft een boeiend inzicht gegeven hoe verschillende ondernemers “Inspiratie” opdoen in de praktijk en hoe “JIJ” dat zou kunnen doen? Geerd Schlangen heeft een discussie geleid over Kennis en Innovatie. De resultaten zijn direct verwerkt met een mindmap techniek.

De bijeenkomst is afgesloten met een rondleiding en een borrel in het nieuwe Inspirience Center van Qurius.

Resultaten van de eerste bijeenkomst”Kennis”: Wat is het? Wat moet je weten? Vakgebied? Wat zijn de belangrijkste aspecten? Wat zijn toekomstige behoeftes? “Innovatie: uitvindingen van afgelopen 5 jaar. Wat is de rol van de technologie?

Mindmaps staan uitgebreid in categorie “Innovatie”