Gekleurde “Plofkip” was een groot succes!

Kunst in het Afvalcafé.

Graag willen wij aan kunstenaars een podium geven om vanuit het perspectief van hergebruik en duurzaamheid kunst te exposeren. In ons Inspirience Center , ontvangen wij dagelijks vele bezoekers: Inspireren is mensenwerk.

Het Qurius Inspirience Center is een bruisende ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven, waar wij onze pijlers Duurzaamheid, Innovatie en Het Nieuwe Werken in de praktijk visualiseren en demonstreren. Naast prikkelende lezingen en workshops biedt het Inspirience Center een ideale werkruimte om met elkaar kennis te delen en om zaken te doen.

Beeldend kunstenaar Nanda Alebeek staat naast haar kunstwerk aan de A2. Ze heeft een zeer succesvolle expositie gehouden dit jaar t/m 12 juni. Wil jij net als Nanda ook jouw collectie onder de aandacht brengen?

Expositie in het Afvalcafé

De officiële opening van de expositie vindt plaats op 11 december a.s. tijdens het eerstvolgende Afvalcafé.

Vanaf 30 November heeft u gelegenheid om uw werk te plaatsen in ons Inspirience Center. De expositie is van 11 december 2012 tot en met 15 maart 2013.

Inschrijving is mogelijk tot en met 15 november 2012.

Eind november exposeren voor 3 maanden, verlening optioneel

Aanmelden kan op de volgende wijze:

– Een email sturen aan Elly Dorland met een website of foto bijgevoegd van uw kunstwerk(en) naar Inspiratie@Qurius.com of E.dorland@qurius.com.
– Via onze website http://www.Afvalcafé.nl (Inschrijven)

Iedere dinsdag – donderdag – vrijdag – is Elly aanwezig om U het Inspirience Center te tonen en U hierover uitgebreid te informeren.


“Changing your mindset”

Productinnovatie en ons brein: Changing your Mindset
Het concept ‘cradle to cradle’ draait om duurzaamheid, innovatie en een lange termijn perspectief. Minder slecht is niet voldoende. Middels een nieuwe manier van werken moeten we zoeken naar producten en diensten die juist goed zijn en een positieve bijdrage leveren aan de productlevens-cyclus, waarin volledig hergebruik centraal staat. Hiervoor is het noodzakelijk dat producenten, afvalverwerkers en adviseurs de handen (en hun kennis) ineen slaan om zo samen tot nieuwe, creatieve en baanbrekende ontwerpen te komen.
Dit is echter niet eenvoudig. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze hersenen, hormonen en genen een belangrijke rol spelen als het gaat om onze creativiteit en het ontwikkelen van een verandering van mindset. Soms werken ze juist mee, maar soms zijn er ook valkuilen die ervoor zorgen dat ons ‘brein’ zich angstvallig vastklampt aan het bestaande. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de biologische basis van gedrag. In een tijd waar steeds meer technieken beschikbaar komen om bijvoorbeeld hersenactiviteit in kaart te brengen, en waar zelfs gesproken wordt over het ontbreken van een vrije wil, is het tijd om feit en fictie van elkaar te scheiden. Wat overblijft zijn buitengewoon inspirerende inzichten in uzelf, en de personen om u heen. Natuurlijk zijn er ook voldoende praktische tips en aanbevelingen om het optimale uit ons eigen lichaam te halen.
Om het ‘cradle to cradle’ concept tot een succes te brengen is de gezamenlijke inzet van producenten, afvalverwerkers en adviseurs alleen niet voldoende. Ook de klant zal bereid moeten zijn met een ‘open mind’ nieuwe productoplossingen te accepteren en te omarmen. Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten over de werking van ons brein, worden de handvatten besproken die Neuro-marketing ons biedt om de juiste boodschap naar de consument over te brengen. Het gaat hier niet om het manipuleren van de percepties van de klant, maar om het stimuleren en ontwikkelen van een lange termijn relatie, waarin zowel klant als producent actief zijn in een wederkerige vertrouwensrelatie.
Over de spreker:
Wouter van den Berg behaalde in 2008 cum laude zijn MSc in Economics & Business aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, met als specialisatie marketing. Aansluitend werd hij aangesteld als promovendus op het gebied van de neuro-economie met Professor Willem Verbeke als promotor en verbond zich als onderzoeker en (gast)docent aan het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM). Zijn bottom-up benadering van het doen van onderzoek motiveerde hem om naast zijn werkzaamheden als promovendus zich verder te verdiepen in de fundamentele neurowetenschappen, wat in 2010 leidde tot het behalen een MSc in Neuroscience (wederom cum laude) aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.